Elintarviketeollisuus-messut

Elintarviketeollisuusala investoi voimakkaasti

Uutinen  20.03.2017

Elintarviketeollisuuden maaliskuun talouskatsauksesta selviää, että ruoka- ja juomayrityksissä tilauskanta on vähitellen vahvistunut ja ala investoi voimakkaasti. Tuotannon odotetaan kasvavan myös lähikuukausina. Elpyminen jatkuu hiljakseen kotimaan markkinoiden vetämänä, mutta myös vienti virisi selvästi loppuvuodesta.

– Elintarviketeollisuuden tuotteista 85 prosenttia myydään kotimaassa. Suomalaisten ostovoiman kehitys ja luottamus talouteen ovat alalle juuri nyt todella tärkeitä, jotta hyvä kehitys vahvistuu, ETL:n toimitusjohtaja Heikki Juutinen painottaa.

Ruoka- ja juomayritysten kirkastuneita näkymiä varjostaa tiukka hintakilpailu, joka näkyy hintojen kehityksessä. Elintarvikkeiden kuluttajahinnat laskivat koko viime vuoden. Samaan aikaan kansainväliset elintarvikeraaka-aineiden indeksit kohosivat reilusti. Kasvua elintarviketeollisuuteen haetaan kansainvälisiltä markkinoilta, ja myönteistä on, että vientihinnat ovat selvässä nousussa. Elintarvikkeita vietiin 1,5 miljardilla eurolla vuonna 2016.

Lue lisää »