Elintarviketeollisuus-messut

Elintarviketeollisuus ja pakkausala kulkevat samaa linjastoa

Uutinen  07.10.2016

Pakkausala ja elintarviketeollisuus kulkevat erottamattomasti samaa linjastoa, sillä ruoka ja juoma ovat suurimmat pakkausten käyttäjät Suomessa. Valmistettavista pakkauksista yli puolet käytetään ruoan ja juoman pakkaamiseen.

– Kotimaisen elintarviketeollisuuden tila vaikuttaa merkittävästi pakkausalaan. Alallemme ei ole yhdentekevää, kuinka elintarviketeollisuus voi, tai mitä pakkauksia alalla käytetään, kuvaa Suomen Pakkausyhdistys SPY:n toimitusjohtaja Antro Säilä.

Pakkaus ei ole välttämätön paha, vaan välttämätön hyvä

Vuosien saatossa pakkausmateriaalit ovat vaihdelleet ja ala kehittyy jatkuvasti. Uusia innovaatioita on kehitteillä koko ajan.

– Suomessa pakkauslasituotanto on vähitellen loppunut kokonaan ja kuitupakkausten osuus on korkea. Muovia pakkausmateriaalina demonisoidaan joskus vahvasti, mutta esimerkiksi kierrätys on Suomessa niin korkealla tasolla, että kuluttajien ja yritysten käytettävissä olevien muovinkeräyspisteiden ansiosta hyvä osuus muovipakkaukista saadaan kierrätykseen tai uudelleenkäyttöön, Säilä lisää.

– Ympäristökysymykset ovat pakkausalalla pinnalla aina, mutta on hyvä muistaa, että itse pakkauksen osuus ympäristörasitteista – esimerkiksi ruoan tuotannossa – on marginaalinen. Pakkauksen roolin voikin tulkita positiiviseksi: toimivien pakkausten ansiosta tuotteet säilyvät mahdollisimman pitkään, eivätkä niiden valmistusvaiheessa mahdollisesti syntyneet päästöt ole syntyneet turhaan. Pakkaus onkin tarinassa pikemminkin se ”välttämätön hyvä”.

SPY on mukana toteuttamassa Elintarviketeollisuus 2017 -messuja yhteistyössä Tampereen Messut Oy:n kanssa.