Elintarviketeollisuus-messut
Valion Food 2.0 -hanke: kasvua ja lisäarvoa kestävän tuotannon pohjalle. Elintarviketeollisuusmessut 2024

Valion Food 2.0 -hanke

to 12.09.2024 12:00-12:25

Ohjelmalava

Kasvua ja lisäarvoa kestävän tuotannon pohjalle

Valio julkisti helmikuussa 2024 aloittavansa Business Finlandin valitsemana veturiyrityksenä Food 2.0 -hankkeen, jossa kehitetään tulevaisuuden ruokajärjestelmää ja edistetään ruokaviennin kilpailukykyä. Ruokajärjestelmään kytkeytyy Suomessa satoja yrityksiä, ja Valion roolina on käynnistää ja johtaa laaja-alaista yhteistyötä sekä tutkimus- ja kehitysprojekteja nykyisten ja uusien kumppaniensa kanssa. Kumppaniekosysteemiin tavoitellaan vähintään sataa kumppania. Tulevaisuuden ruokajärjestelmä rakentuu aidon kiertotalouden varaan. Tulevaisuudessa tarvitaan entistä enemmän eri tuotantomuotojen ja yritysten välistä yhteistyötä, jotta kiertotalous toteutuisi.

Lisätietoa: Tulevaisuuden ruokajärjestelmä – Valio