Elintarviketeollisuus-messut

{Content.image.alt

Undo! Undo! Miten minimoida takaisinvedot

ke 13.09.2017 10:00

Ohjelmalava 1

Takaisinveto on aina kuluerä. Mika Varjonen kertoo erilaisten takaisinvetotapausten opetuksista: syistä, ennakoinnista ja riskien hallitsemisesta.

Mika Varjonen, ylitarkastaja
Evira

Mika Varjonen, ETM, KTM, työskentelee Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa ylitarkastajana. Hänen vastuullaan ovat elintarvikkeiden takaisinvetojen koordinointi- ja kehittämistehtävät. Hän toimii myös Suomen kontaktihenkilönä eurooppalaisessa elintarvikkeita koskevassa hälytysjärjestelmässä (RASFF). Lisäksi hänen vastuullaan on EU:n nimisuojajärjestelmään kuuluvien elintarvikkeiden nimisuojaa koskevan valvonnan kehittäminen